• Inloggen in het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden voor het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden

Zwemles voor kinderen vanaf 4 jaar in Utrecht Doorn en Zeist

borstcrawl
plezier

Zwemles aanbod

Niet alle zwemlessen zijn even lang. We hebben de volgende opties:

- Lessen van 1 uur
- Lessen van 5 kwartier
- Lessen van 2 uur

Ook hebben we meerdere locaties:

- Dijnselburg (Zeist)

- Woestduin (Mariniersweg 3a, Doorn)

- UMCU

- De Hoogstraat

Contact met de ouders en kijken bij de zwemles

Door COVID-19 zijn kijkmomenten niet mogelijk. We verzoeken ouders hun vragen zo veel mogelijk te stellen via e-mail, telefoon of facebookchat.

Normaal gesproken geldt het volgende: Bij aanvang van de lessen wordt bekeken wat kinderen al kunnen in het water en bij die eerste stap zijn de ouders van harte welkom. Tijdens de lessenserie is er in de tweede helft van de periode een kijkles, waarbij ouders het laatste half uur de les kunnen bijwonen. De zweminstructeur geeft dan uitleg over wat er tijdens de les gedaan wordt en op welk niveau ieder kind zit. Ook de laatste les van de zwemperiode zijn ouders welkom bij het laatste half uur van de zwemles.
Als ouders tussen de contactmomenten vragen hebben, kunnen ze altijd een mail sturen en krijgen ze antwoord van de zweminstructeur die hun kind zwemles geeft.
Als wij constateren dat een kind wat minder snel vordert dan wij verwachten, dan bieden we kosteloos extra zwemlessen aan. Of we geven een kind tijdens de reguliere zwemles een deel van de les privéles of we organiseren tijdens een les een kleine groep kinderen die moeite hebben met hetzelfde onderdeel.