• Inloggen in het leerlingvolgsysteem

   Aanmelden voor het leerlingvolgsysteem

   Aanmelden

Tarieven

Tarieven

Prijzen en voorwaarden

Prijzen

 • Het zwemrooster is ingedeeld in 4 perioden van 10 weken.
 • De zwemkaart van 10 zwemlessen van 1 uur kost 175,- euro.
 • De zwemkaart van 10 zwemlessen van 2 uur kost 320,- euro.
 • De zwemkaart van 10 zwemlessen van 1,5 uur kost 240,- euro.
 • De zwemkaart van 10 zwemlessen van 75 minuten kost 220.- euro.

Voorwaarden

 • De zwemkaart dient betaald te zijn voor aanvang van de zwemlessen.
 • Bankrekeningnummer De Blauwe Watervogel: NL44KNAB0257646051.
 • Aanmelden kan met het inschrijfformulier op de website; als de inschrijfkosten van € 17,50 voldaan zijn, is de plaats op de wachtlijst verzekerd en wordt er een oproep gedaan voor zwemles zodra er plaats is.
 • Zwemkaarten staan op naam en kunnen niet overgedragen worden.
 • Inhalen van lessen is niet mogelijk.
 • Wanneer een kind langdurig ziek is (vanaf drie weken) kan de zwemkaart stopgezet worden. Doktersverklaring vereist.
 • De zwemkaart kan niet verschoven worden naar een volgende periode.
 • Opzeggen kan alleen per e-mail of schriftelijk minimaal vier weken voorafgaand aan de nieuwe zwemperiode.
 • Er vindt geen restitutie van lesgeld en inschrijfgeld plaats.