• Inloggen in het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden voor het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Bij De Blauwe Watervogel leren kinderen vooral technisch goed zwemmen. Na een snelzwemcursus kunnen kinderen niet goed zwemmen en hebben vaak een krabbelslag aangeleerd die daarna moeilijk af te leren is. Snelcursussen, turbolessen of andere cursussen waarin kinderen in korte tijd, drie of vijf maanden, intensief zwemles hebben en daarna voor het diploma zwemmen, worden niet gegeven door De Blauwe Watervogel. Kinderen hebben de herhaling nodig verspreid over langere tijd om de zwemslagen te automatiseren. Bij korte, intensieve cursussen leren kinderen vaak het 'kunstje', maar als er niet meer regelmatig gezwommen wordt, kunnen ze de zwemvaardigheid verliezen. Zijn de slagen eenmaal geautomatiseerd, dan raken ze die niet meer kwijt. Hoe lang doen kinderen over het behalen van diploma's? Meestal hebben kinderen dertig weken nodig van 2 uur zwemles per week om het A-diploma te behalen. Hebben kinderen 1 uur per week les, dan zijn ze gemiddeld 50 tot 60 weken bezig. 80% Van de kinderen die oefenen voor het B-diploma, behalen dat na 10 zwemlessen van een uur. Het C-diploma wordt door 70% van de kinderen na 10 lesweken behaald. Hoe snel een kind kan zwemmen hangt voor een groot deel van het kind af: de motorische ontwikkeling, het watervrij zijn, het functioneren in een groepje en het vermogen om instructies om te zetten in bewegingen die bij het zwemmen horen. Natuurlijk speelt de instructie ook een belangrijke rol: hoe meer persoonlijke aandacht een kind krijgt, hoe sneller het de zwemslagen onder de knie krijgt. Waarom duurt het behalen van het A-diploma (relatief) langer dan het behalen van volgende diploma's? De eisen voor het A-diploma zijn de laatste jaren steeds talrijker geworden. De kinderen moeten voor het A-diploma de techniek van de school- en rugslag beheersen, evenals de borst- en rugcrawl. Ook wordt verwacht dat ze zich kunnen oriënteren onder water(door het duikgat zwemmen). Ook begonnen kinderen met zwemles als ze zes, zeven of acht jaar waren. Op die leeftijd leren kinderen sneller zwemmen dan kinderen van vier of vijf jaar. Is de basis goed, en de basis is het A-diploma, dan is de periode tot de volgende diploma's ook korter. Moeten kinderen watervrij zijn voordat ze beginnen met zwemles? Dat is niet perse noodzakelijk; het geeft de kinderen bij de start wel meer zelfvertrouwen omdat ze zich prettig voelen in het water. Tijdens de zwemlessen wordt aandacht besteed aan watervrijheid, maar de kinderen leren ook de techniek van de zwemslagen aan, ook al zijn ze niet (helemaal) watervrij.