• Inloggen in het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden voor het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden

Zwemles voor kinderen vanaf 4 jaar in Utrecht Doorn en Zeist

borstcrawl
plezier

Hoe ziet het zwemproces van het ABC-diploma eruit?

Fasen in het zwemproces
In de fase tot het A-diploma kennen we vier niveaus. In het eerste niveau (Kikker) worden de kinderen watervrij gemaakt en leren ze de borst- en rugcrawl In het tweede niveau (Goudvis) ligt het accent op het aanleren van de beenslag van de schoolslag (‘vissenstaart’) geleerd, in de derde fase(Dolfijn) vormt de schoolslag de hoofdmoot van de les. In de vierde fase gaan kinderen naar het ‘afstandzwemmen’. Ze beheersen dan de technische vaardigheden voor het A-diploma en dan wordt er vooral geoefend op het afleggen van afstanden. Het overgaan van het ene naar het andere niveau kan plaatsvinden door het kind over te plaatsen naar een andere groep maar het kan ook plaatsvinden binnen de bestaande groep. Binnen de groepen wordt gedifferentieerd tijdens de les omdat niet alle kinderen zich in hetzelfde tempo ontwikkelen. Aan het begin van een tienweekse zwemperiode worden de groepen opnieuw ingedeeld, maar tijdens iedere les wordt in de gaten gehouden of het kind nog voldoende leert binnen zijn of haar groep.

Contact met ouders

Door COVID-19 zijn kijkmomenten niet mogelijk. We verzoeken ouders hun vragen zo veel mogelijk te stellen via e-mail, telefoon of facebookchat.

Normaal gesproken geldt het volgende: Bij aanvang van de lessen wordt bekeken wat kinderen al kunnen in het water en bij die eerste stap zijn de ouders van harte welkom. Tijdens de lessenserie is er in de tweede helft van de periode een kijkles, waarbij ouders het laatste half uur de les kunnen bijwonen. De zweminstructeur geeft dan uitleg over wat er tijdens de les gedaan wordt en op welk niveau ieder kind zit. Ook de laatste les van de zwemperiode zijn ouders welkom bij het laatste half uur van de zwemles.
Als ouders tussen de contactmomenten vragen hebben, kunnen ze altijd een mail sturen en krijgen ze antwoord van de zweminstructeur die hun kind zwemles geeft.
Als wij constateren dat een kind wat minder snel vordert dan wij verwachten, dan bieden we kosteloos extra zwemlessen aan. Of we geven een kind tijdens de reguliere zwemles een deel van de les privéles of we organiseren tijdens een les een kleine groep kinderen die moeite hebben met hetzelfde onderdeel.