• Inloggen in het leerlingvolgsysteem

   Aanmelden voor het leerlingvolgsysteem

   Aanmelden

Tarieven

Tarieven

Prijzen en voorwaarden

 • Het zwemrooster is ingedeeld in 4 perioden van 10 weken. 
 • De zwemkaart voor 1 uur per week zwemles zijn per periode 150 euro.
 • Voor de zwemles van 2 uur bedragen de kosten € 300 per periode.
 • Wij vragen geen inschrijfgeld en er zijn geen kosten voor het diploma.
 • Bij afwijkende lestijden wordt het bedrag aangepast.
 • Bankrekeningnummer De Blauwe Watervogel: NL44KNAB0257646051
 • Bij inschrijving wordt een aanbetaling van 35 euro gevraagd. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten voor de eerste zwemkaart.
 • Zwemkaarten staan op naam en kunnen niet overgedragen worden.
 • Inhalen van lessen is niet mogelijk.
 • Wanneer een kind langdurig ziek is (vanaf drie weken) kan de zwemkaart stopgezet worden.
 • De zwemkaart kan niet verschoven worden naar een volgende periode.
 • Opzeggen kan alleen per e-mail of schriftelijk minimaal vier weken voorafgaand aan de nieuwe zwemperiode.
 • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.