• Inloggen in het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden voor het leerlingvolgsysteem

      Aanmelden

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

We geven zwemles in periodes van tien weken. Aan het eind van een periode bekijken we de vorderingen van de kinderen en worden de groepen opnieuw ingedeeld. Aan het eind van deze tienweekse periode is er ook de mogelijkheid om af te zwemmen voor de diploma's A, B en C. De periode wordt stilzwijgend verlengd totdat een kind zijn of haar hele ABC-diploma heeft behaald.